Tax Refund, s.r.o.

Tax Refund, s.r.o.
•  O nás •  Poskytované služby  
    •  Kontakt

Poskytované služby

•  Vracení DPH

Zajistíme vrácení DPH ze všech zemí EU a z Norska.

Vyřídíme za Vás vše od podání žádosti až po konečné vrácení DPH. Tuto službu nabízíme českým společnostem a rovněž i společnostem, které jsou registrovány k DPH v jiném členském státě EU. Pokud nás pověříte vyřízením svého nároku na vrácení DPH ze zahraničí, zajistíme Vám vše potřebné. Přípravě žádosti věnujeme maximální úsilí, aby všechny Vaše nároky byly kladně vyřízeny v co nejkratší době. Vyvarujete se tak situace, kdy chybějící nebo nesprávně vyplněný formulář či příloha může být důvodem k zamítnutí žádosti a v nejlepším případě bude důvodem k mnohaměsíčnímu zpoždění vyřízení žádosti o vrácení DPH.

Svou provizi si účtujeme pouze ze skutečně vrácené částky DPH a její sazba se pohybuje podle výše vrácené částky a země, ze které se vrací. V provizi jsou již zahrnuty veškeré náklady: pojištění účtů, poštovné a kurýrní služby, překladatelské práce atd. Žádné jiné výdaje nehradíte.

Chcete-li vědět více, klikněte zde

•  Vracení spotřební daně (daně z minerálních olejů)

Nabízíme Vám vrácení spotřební daně za naftu zaplacenou ve Francii a v Belgii.

Pokud nás pověříte vyřízením svého nároku, tak zajistíme vše potřebné – vyplnění všech požadovaných formulářů, hlídání termínů pro podání žádosti a její podání i komunikaci s celní správou.
Pečlivě sledujeme změny podmínek pro uplatnění spotřební daně a její sazby.
Naši experti ovládající příslušný jazyk a procedury věnují Vašim žádostem maximální úsilí, aby všechny Vaše nároky byly kladně vyřízeny v co nejkratší době.

Chcete-li vědět více, klikněte zde

•  Zpracování přiznání k dani z obratu

Poskytujeme služby při podávání přiznání k dani z obratu v Rakousku, Německu, Polsku, Slovinsku a Belgii. Jste-li povinni podle zákonů těchto států podávat na základě svých výkonů přiznání k dani z obratu, zajistíme pro Vás celý tento proces, počínaje registrací, přes dodání potřebných podkladů a jejich zpracování až po průběžnou písemnou, telefonickou i osobní komunikaci s přislušným finančním úřadem.

Chcete-li vědět více, klikněte zde

•  Registrace k dani z obratu

Je nezbytnou podmínkou pro podávání přiznání k dani z obratu v Německu, Rakousku, Slovinsku a Polsku. Poskytneme Vám veškeré informace i formuláře, které s Vámi vyplníme a sami je zašleme na tyto finanční úřady.

Chcete-li vědět více, klikněte zde

 
 
© 2010 Tax Refund, s.r.o.