Tax Refund, s.r.o.

Tax Refund, s.r.o.
•  O nás •  Poskytované služby  
    •  Kontakt

Zpracování přiznání k dani z obratu

Všechny společnosti, které mají jakékoli výkony (obraty) na území SRN, Rakouska, Polska, Slovinska a ev. Belgie, jsou povinny se v těchto zemích registrovat a platit zde daň z obratu. Týká se to především, ne však výhradně, osobní přepravy, kdy povinnost platit daň z obratu může mít jak přepravní společnost, tak konečný odběratel. Daň z obratu se platí na základně ročních, ev. čtvrtletních nebo měsíčních přiznání k dani z obratu, jejichž vypracováním a podáváním se naše společnost také zabývá, navíc vyřizujeme veškerou korespondenci týkající se těchto záležitostí a jsme v osobním kontaktu s příslušnými finančními úřady.

 
 
© 2010 Tax Refund, s.r.o.